V týždni dušičkovej oktávy – od 2. do 6. novembra - jednotlivé triedy počas hodín náboženstva navštevovali miestny cintorín, aby sme tak spoločne v modlitbe vyprosovali odpustky dušiam v očistci.