Minulý pondelok sa v našej veľkej telocvični stretla časť neba - teda aspoň v podobe masiek, ktoré si naši žiaci vybrali pre náš Biblický karneval. Deti prezlečené za svojich obľúbených svätých strávili v hrách a tancovaním Belgického tanca posledné dve vyučovacie hodiny
a odmenené sladkou odmenou od nášho sv. Mikuláša odišli spokojné domov.
Oceňujeme prípravu všetkých detí (zapojenie sa žiakov druhého stupňa),
ich nápaditosť a prepracovanie masiek! 
 
Touto cestou sa chceme poďakovať z celého srdca mamičke Števka Horvátha - Márii Horváthovej,
ktorá napiekla a krásne zabalila mafíny pre celú našu školu.
ĎAKUJEME!