V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH, to si povedali aj plavci z našej školy a
16. 10. 2015 sa zúčastnili na Krytej plavárni akcie pod názvom 24 hodín v
bazéne. Odmenou za plavecký výkon im bol účastnícky list s výkonom a
dobrý pocit z pohybu ktorý slúži pre zdravie.