„Iný jazyk znamená iný pohľad na svet“ – Federico Fellini

 

Dňa 26. septembra si Európa už po štrnásty krát pripomenula, aké je dôležité učiť sa cudzie jazyky a naša škola nebola výnimkou. Žiaci druhého stupňa si v piatok a pondelok počas hodín cudzieho jazyka otestovali svoje všeobecné vedomosti o jazykoch, pocvičili jazyky na rôznych jazykolamoch, naučili sa nové fakty pomocou zaujímavých hier a niektorí si priamo vyskúšali, ako sa v rôznych jazykoch rozpráva. Dúfame, že si všetci žiaci odniesli množstvo príjemných zážitkov, ktoré ich budú povzbudzovať v ich ďalšom štúdiu cudzích jazykov.

EDJ