Slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Cyrila a Metóda v Krásnej sa začal školský rok pre deti a žiakov našej školy. Po skončení svätej omše sa žiaci presunuli na školský dvor, kde po krátkom kultúrnom programe sa žiakom, rodičom a pedagógom prihovorila riaditeľka školy PaedDr. Veronika Becová a starosta Mestskej časti Košice – Krásna JUDr. Marek Kažimír.

Slávnostným prestrihnutím pásky boli 2. 9. 2015 odovzdané do užívania nové priestory pre tretiu triedu našej materskej školy. Nové priestory požehnal a svätenou vodou pokropil pán kaplán Peter.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o rekonštrukciu a sprevádzkovanie nových priestorov, čím sa zvýšila kapacita našej materskej školy.