Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna

 

 

otvára

svoje brány pre žiakov základnej školy a detí materskej školy pri príležitosti začiatku školského roka 2015/2016.

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční

dňa 2. septembra 2015 s nasledovným programom:

 

 

  1. Stretnutie detí a žiakov v budove ZŠ s MŠ sv. M.  Križina   -        8,00 hod
  2. Svätá omša v kostole sv. Cyrila a Metóda Košice – Krásna -        8,30 hod
  3. Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016 v areáli ZŠ s MŠ sv. M. Križina
  4. Slávnostné otvorenie tretej triedy materskej školy a prestrihnutie pásky
  5. Organizačné pokyny v jednotlivých triedach.  Je potrebné žiakom II. stupňa doniesť tašky na učebnice
  6. Záver

 

 

 

 

PaedDr. Veronika BECOVÁ

riaditeľka školy